دسترسی سریع

امکان شرکت حضوری و غیر حضوری در کنفرانس
1401/02/10
امکان شرکت حضوری و غیر حضوری در کنفرانس

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند امکان شرکت حضوری و غیر حضوری در کنفرانس فراهم می باشد